juridische informatie

De websites "theoriginals.renault.com" en "theoriginals-store.renault.com" worden geredigeerd door:

Renault s.a.s, société par actions simplifiée au capital de 533.941.113 euros, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 122-122 bis avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne Billancourt - Frankrijk, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister (RCS) van Nanterre, Frankrijk, onder nr.

780 129 987 (hierna "RENAULT"),

algemeen directeur: Catherine Gros, SVP, Communication,

hostingbedrijf: Link by Net (http://www.linkbynet.com), 5/9 rue de l'Industrie - 93200 Saint-Denis - Frankrijk

ontdekken
The Originals